تله ماسک مرگ در گنج یابی و دفینه یابی

تله ماسک مرگ در گنج یابی و دفینه یابی

تله ماسک مرگ در گنج یابی و دفینه یابی به چه شکلی هست

تله ماسک مرگ ،  در عکس ، به تخته سنگ با دقت نگاه کنیم،

آن را با تخته سنگ های دیگر موجود در عکس مقایسه کنیم،

آیا تفاوتهایی روی آن، نظر شما را جلب نمی کند؟

بار دیگر نگاه کنید، طرف جلوی تخته سنگ، با دقت به شکل سر یا صورت انسان نقش بندی شده است.

به آن دوباره نگاه کنید، به سایه ها و نقاط عجیب موجود در تخته سنگ دوباره نگاه کنید.

چهره را می توانید مشاهده کنید؟

 

ماسک تله مرگ در گنج یابی و دفینه یابی

امیدوار هستم با این اطلاعات بتونم به کاوشگران دیگر کمک کنم .

در هنگام کاوش تخته سنگهای تراشیده شده، ماسک مرگ ممکن است پیدا شود.

مثلا این تله ماسک مرگ، در هندوستان خیلی استفاده شده است.

در هند قدیم به دلیل اینکه باور داشتند این ماسک ها بد و شوم می باشند،

شخصی که دفینه را در غار پنهان می کرد، در ورودی غار این ماسک های مرگ را می تراشید،

و به این ترتیب دفینه را از آنها حفاظت می کرد .

هنگام کاوش تخته سنگهای تراشیده شده،

ماسک مرگ ممکن است پیدا شود. مثلا این تله ماسک مرگ،

در هندوستان خیلی استفاده شده است. و به این ترتیب دفینه را از آنها حفاظت می کرد .

 

 

عزیزان سعی کنید تا حد امکان احتیاط کنید در مورد تله ماسک مرگ هیچ گنجی به اندازه سلامتی ارزشمند نیست

 

سنگ سوراخ دار یا سنگ دوربین در گنج یابی

سنگ سوراخ دار یا سنگ دوربین در گنج یابی

سنگ سوراخ دار یا سنگ دوربین در گنج یابی و دفینه یابی بیان کننده چیست

سنگ سوراخ دار یا سنگ دوربین نشانه راحتی بوده و پیدا کردن محل گنج راحت می باشد .

به معنای دیدن است .

یعنی اگر از داخل  نشانه سنگ سوراخ نگاه کنید محل گنج را خواهید دید .

سنگ سوراخ دار  بعد از خودش یک یا دو نشانه دیگر باید پیدا شود .

 

چشم را روی قسمت پهن سوراخ می گذاریم .

به عبارتی از طرفی که قطرش زیاد است نگاه می شود .

فکر کنید از دوربین واقعی تماشا می کنید .

 

 

قسمتی که با چشم دیده می شود باید به دقت بررسی شود ،

تخته سنگ نشانه دار یا یک منطقه فرو رفته ، و یا منطقه ای مثل تپه کوچک جستجو شود .

هر نشانه ای که پیدا کنید نشان از نقطه پنهان شدن گنج می باشد .

 

 

سنگ سوراخ دار یا سنگ دوربین در گنج یابی

گمانه

سنگ سوراخ دار  اگر روی تخته سنگی باشد که قابل جابجا کردن نباشد در این صورت خیلی مهم است .

نشانه یک قبر است می بایست از سمت تنگ سوراخ به آن نگاه کنید، بدون آنکه صورت و چشم خود را به آن بچسبانید .

حداکثر حدود ۷۰ متر جلوتر، باید جایی باشد که چند سنگ بزرگ را بر روی هم چیده باشند و یا فرو رفتگی ها بررسی شود .

 

گمانه  دوم در سنگ سوراخ دار یا سنگ دوربین :

منطقه ایی که در نقطه مقابل از سوراخ  سنگ سوراخ دار دیده می شود قبرستان می باشد .

هر علامت صلیب روی سنگ سوراخ دار  نشان از یک مرده است .

ممکن است در مکان قربانگاه باشد.

یعنی ممکن است مکان نذر شده را نشان دهد.

 

نشانه پله در گنج یابی و دفینه یابی

نشانه پله در گنج یابی و دفینه یابی

نشانه پله در گنج یابی و دفینه یابی بیان کننده چیست

نشانه پله در گنج یابی نظریه اول : به معنای این می باشد که باید از نشانه پله بالا و یا پایین رفت تا بتوان دفینه را پیدا کرد.

در جهت پله ایی که کوچکتر و یا متفاوت از بقیه می باشد، باید بررسی کاملی انجام داد.

نظریه دوم : نشانه پله مهمی می باشد. نماد تغییر شکل نیز می باشد.

نشانه پله در گنج یابی و دفینه یابی

به دلیل بالا رفتن و پایین آمدنش، با معنا می باشد.

پله، به عنوان نشانی از دفینه، باید به تعداد پله هایش دقت شود.

تعداد پله های پله، بعضی از باورهای فلسفی را نشان می دهد.

با اعداد شانس یکسان می باشد. (  ۳- ۵- ۷- ۹- ۷۰- ۴۰-۱۱  )

عموما در معبد ها با پله های به تعداد فرد وجود دارد.

 

این باعث میشود که با پای راست شروع به بالا رفتن از پله و با پای راست وارد معبد شویم.

اگر پله را به عنوان نمادی بشماریم،

اگر نشانه پله به سمت بالا باشد، به معنای الهیت می باشد.

مکانی متعلق به یک انسان مرده می باشد.

و اگر نشانه پله به طرف پایین باشد،

در آنجا چیزهای غیر مشخص بوده و در نقاط جلوتر خبردهنده یک اتفاق است.

یعنی چیزهای پنهانی و مهمی در آنجا وجود دارد.

از آنجایی که نشانه پله بالارونده، نماد ترفیع می باشد،

رسیدن به بزرگترین را هدف قرار می دهد.

نشانه های موجود در راه باید به خوبی بررسی شوند.

در این میان نباید گول نشانه ها و هدیه های کوچک را خورد.

این ها ممکن است گمراه کننده باشند.

گفته می شود که دفینه در سه پله ی اول می باشد.

 

پله ای که به آن آستانه نیز گفته می شود باید بررسی شود.

اگر پله های 1 – 3 – 5 از کنار اسکنه خورده باشد،

یک علامت مهم می باشد. این هم ممکن است گمراه کننده نیز باشد.

از طرفی دفینه ممکن است در محلی به غیر از پله ها هم باشد.

از طرفی چون در مناطق مسکونی از آهن استفاده شده است،

ابزار الکترونیکی می توانند گمراه کننده باشند.

یک سمبل دیگر نیز وجود دارد که از 3 پله تشکیل شده است،

و به معنای مزار سه نفر می باشد.

نشانه نهنگ و بچه نهنگ در گنج یابی

نشانه نهنگ و بچه نهنگ در گنج یابی و دفینه یابی بیان کننده چیست

از نشانه نهنگ و بچه نهنگ بسیار کم به عنوان علامت گنج استفاده شده است .

اگر از نشانه نهنگ به صورت تنها استفاده شود بیان کننده نشانه گنج است .

 

باید این نکته را درنظر داشتته باشیم ،

که دمش در جهت بالا چرخشی دارد یا نه.

نشانه نهنگ و بچه نهنگ در گنج یابی

در جهت چرخش دمش راه بیافتید به احتمال خیلی زیاد یک ساروج در آنجا قرار داده شده است ،

که به شکل طبیعی در آوردنش.

در یونان باستان از نشانه نهنگ به عنوان خدایان دریا نام برده شده است.

نشانه ماهی و یا نهنگ در دفینه یابی و گنج یابی – این نماد معنی پول و ثروت را می دهد .

و بیشتر در کنار نهر آب و چشمه ها و باتلاق ها بکار می رود،

در قسمت دم ماهی باید دنبال قبر باشید در قسمت دهان ماهی باید دنبال آثار دوم باشید،

اگر ماهی دارای پولک بود و شکم آن بزرگ در داخل یا زیر ماهی باید دنبال سنگ قیمتی بود،

که معمولا در قسمت تخمدان ماهی قسمتی از آن ساروجی است ،

که دقیقا با ضربه کوچک به آن قسمت بزنید سنگ قیمتی نمایان میشود،

البته این در صورتی است که ماهی شکمش پر باشد

نشانه دست در گنج یابی و دفینه یابی

نشانه دست در گنج یابی و دفینه یابی

نشانه دست در گنج یابی و دفینه یابی بیان کننده چیست؟

نشانه دست در گنج یابی و دفینه یابی خیلی از روایاتی که درمورد نشانه دست است نادرست می باشند.

تاریخ ساخت دست ۹۵۷ می باشد. در آن زمانها فرهنگ یونانی پابرجا بود.

نشانه ایست مربوط به یونانیان قدیم. دست نشان قسم خوردن است.

نشان قسم خوردن تمامی دفن کنندگان می باشد. ده ها انسان روزها کار کرده اند و این دفینه را ایجاد کرده اند.

دفینه سختی میباشد. درموردش نظرات متفاوتی وجود دارد.

نشانه دست در گنج یابی و دفینه یابی

 

دلیلش نشانه های مختلف کنار آن می باشد. نشانه های کنار نشانه دست به ما جهت و عمق را نشان می دهند.

نشانه های کنار نشانه دست، رمز را می گشاید.

اگر در کنار نشانه دست صلیب باشد و یا تیر، تیر جهت را نشان میدهد،

باید ساق های تیر را اندازه گیری کرد. اگر ساق ها متفاوت باشند

در نشانه دست در  جهت تفاوت و به اندازه ی تفاوت باید حرکت کرد.

اگر یکسان باشند به اندازه ۷۰ قدم به عقب برو و اگر صلیب باشد مزار وجود دارد.

در این صورت باید دنبال گور دخمه بود. یا در جهت دید نشانه دست روی تپه میتواند یک تومولوس بزرگی باشد.

اگر داخل دست علامت صلیب باشد دفینه زیر تخته سنگ می باشد.

 

نشانه دست در گنج یابی و دفینه یابی

اگر در کنار دست نشانه دیگری نباشد، ۶۵ قدم اطراف دست باید دنبال گوردخمه باشیم.

اگر نشانه دست روی تخته سنگی در اراضی بزرگی باشد، به این معنی است که درپوشی وجود دارد.

در این صورت در زیر این تخته سنگ باید دنبال سنگ درپوش بود.

نظر دیگر : در زمانهای مختلف تاریخ علامت دست خیلی استفاده شده است.

اشکال دستی که در زمین، غار و مناطق مسکونی می باشند به معنای اشاره به پول و دفینه می باشد.

چه نشانه دست راست باشد یا چپ این مهم است که تعداد انگشتانش کامل باشد.

به تعداد انگشتان دست در اطراف نشانه هایی وجود خواهد داشت.

مثلا در کنار انشگت شست و یا در نوکش یک تورفتگی برای جستجوگران گنج خیلی مهم است.

در مسیر انگشت، ۲۱ قدم جلوتر یک سنگ صاف جستجو میشود.

اگر در شکل دست یک صلیب باشد توصیه میشود که دقیقا زیر علامت دست را کار کنیم.

دست صلیب دار می تواند نشان قسم یا تایید باشد.

 

نظر دیگر : دست به خاطر پنج انگشتی که دارد مهم می باشد،

در غارهای قدیمی یا مناطق مسکونی ممکن است نشانه دست پنج انگشت دیده شود.

علامت دست به معنای ۵ قدم یا ۵ وهله و یا ۵ نقطه متفاوت می تواند باشد.

 

نظر دیگر :

اگر علامت دست چپ و فقط انگشت اشاره داشته باشد ۴۰ متر جلوتر باید بررسی شود.

اگر علامت دست راست و فقط انگشست اشاره داشته باشد، ۷۰ متر جلوتر باید بررسی شود.

اگر علامت دست چپ و تمامی انگشتان باشند ۱۹ متر جلوتر باید بررسی شود.

اگر علامت دست راست بوده و تمامی انگشتان نشانه دست باشند، ۲۱ متر جلوتر باید بررسی شود.

اگر انگشت شست علامت دست کنده شده باشد، زیر سنگ بررسی میشود.

 

نظر دیگر : اگر علامت دست روی تخته سنگی روی زمین بوده و اگر قسمت جلوی دست حفره هایی وجود داشته باشد،

در نقطه مقابل به تعداد حفره ها باید تخته سنگ جستجو شود.

نزدیک به ۱۲ متر اطراف آن بوده و در عمق ۲.۵ تا ۳.۵ متری دفینه وجود دارد.

گنج بزرگی است و امتحان شده می باشد و در تمام ایران یکی است.

نظر دیگر :

در مسیحیت نماد مرد روحانی می باشد. می تواند نشانه یک مزار استتار و پنهان شده در زیر خاک باشد.

نشانه دوم می تواند راه گشا باشد. اگر نشانه دوم نباشد، شکل انگشتان و جهت شان می تواند سرنخ باشد.

با اینکه ممکن است مزارهای گرانقیمتی باشد ولی در این مورد

نظر قطع وجود ندارد. ساختار منطقه و رتبه شخص مرده می تواند مهم باشد.

نظر دیگر : نشانه دست نشانه دفینه است و به ۵ قسمت تقسیم می شوند.

 • چپ معمولی
 • راست معمولی
 • نشانه دست چپ باز
 • نشانه دست راست باز
 • دست بدون انگشت شست

به شکل بالا تقسیم بندی میشوند. رمزگشایی آنها با پا متفاوت است. دست معمولی را توضیح می دهیم.

دست معمولی در اینجا یعنی دستی که فقط با انگشت اشاره ، اشاره می کند.

روش رمز کشایی هم اینطور است که، ۴۰ قدم (یا ۴۰ متر) جلوتر است. دست راست نیز ۷۰ متر جلوترمی باشد.

حالا نوبت دستان باز می باشد.

دست چپ باز یعنی دستی که انگشت شست دارد.

روش رمزگشایی هم این است که ۱۹ قدم (یا متر) جلوتر از آن است.

و روش حل نشانه دست راست نیز این است که ۲۱ قدم جلوتر از نشانه است.

اینجا نیز مزار و یا تخته سنگ سوراخی وجو دارد.

و در آخر می رسیم به دست بدون انگشت شست، روش حلش این است که انگشت کنده شده را باید پیدا کرد،

اگر پیدا شود دفینه زیر همان تخته سنگ می باشد.

اگر روی تخته سنگی علامت دست پیدا شد اولین چیزی که باید دقت کنیم

این است که تمامی انگشتان نشانه دست سر جایشان باشند.

بعد از آن، روی یکی از انگشتان (معمولا شست) باید دقیقا رویش، حفره ایی به اندازه یک نخود باشد،

در جهت انگشتی که حفره دارد (حداکثر ۲۰ متر) باید سنگ صافی را پیدا کنید.

آن سنگ را بردارید و زیرش را حفر کنید، ۱ یا ۱.۵ متر پایین تر دفینه منتظر شماست.

*این نشانه یک تله دارد. تله هم همان گاز زهردار می باشد. لطفا دقت کنید.

و وقتی به دفینه رسیدید به سرعت نشانه دست به آن نزنید و کمی منتظر بمانید.

 

نظر دیگر: اگر نشانه دست بصورت کنده کاری شده بر روی تخته سنگی باشد.

دفینه اش در زیر همان تخته سنگ و در عمق ۲,۴ ۰ – ۲,۸۰ سانتیمتری می باشد

در اینجا عدد قابل محاسبه مربوط به هر انگشت دست را در زمان تعیین مسافت برمیشمریم:

( رقم سمت راست نشانه دست تعداد قدمها می باشد )

انگشت شست دست چپ برابر یک قدم

انگشت شست و اشاره چپ برابر دو قدم

انگشت شست و اشاره و میانی چپ برابر سه قدم

انگشت شست و اشاره و میانی و انگشت انگشتری چپ برابر چهار قدم

دست چپ کاملا باز برابر پنج قدم

انگشت شست و اشاره راست برابر ۱۰ قدم

انگشت شست و اشاره و میانی راست برابر ۱۵ قدم

 

انگشت شست و اشاره و میانی و انگشتری راست برابر است با ۲۰ قدم

دست راست کاملا باز برابر است با ۲۵ قدم

این ارزشهای رقمی برای هر علامت و سمبلی معتبر نیستند.

آنچه مسلم است هر فرهنگی طرز فکر و طرز شماره گذاری خاص خود را دارد.

 

نشانه دایره تو در تو در

نشانه دایره تو در تو در گنج یابی و دفینه یابی

نشانه دایره تو در تو در گنج یابی و دفینه یابی بیان کننده چیست؟

نشانه دایره تو در تو در گمانه اولیه معمولا بیان کننده تله هست و در زمان حفاری باید خیلی احتیاط کنید .

گمانه دو راجب  این نشانه رتبه بالا ، زیباترین آن یعنی پادشاهی را نشان می دهد

.پیچیدن و یا بغل کردن منطقه خاصی را نیز نماد می کند . مانند نشانه های دیگر دایرها ،

 

به معنی قدرت می باشد .

 

نشانه دایره تو در تو در گنج یابی و دفینه یابی

گمانه سوم  در مورد نشانه دایره دفینه مربوط به بالاترین رتبه می باشد .

اگر در مقابلش تخته سنگی وجود داشته باشد ،

زیر تخته سنگ باید مشاهده شود ، اگر نباشد ،

زیر تخته سنگی که نشانه حکاکی شده را مشاهده کنید .

اگر دقیقا مقابل نشانه دایره تو در تو ، تپه کوچک یا فرو رفتگی وجود داشته باشد، آنها را باید کاوش کرد .

گمانه چهارم نشانه های تو در تو دایره ایی که به چهار قسمت تقسیم شده عموما نشانه قبر(مردم عادی) اورارتورها می باشد.

با توجه به اینکه این قبر مربوط به انسان های عادی هست پس هیچ ارزشی ندارد .

گمانه دیگر این نشانه در باستان در طراحی نشانه خورشید نیز از آن استفاده شده است .

ورودیکه تونل یا جای پر پیچ وخم را می تواند نشان دهد.

نشان دایره های تودرتو در گنجیابی معنی و مفهوم زیادی دارند،

دایره های در هم تنیده نشان دهنده تله ها هستند ،

همچنین به شمع هایی تا مساحت 1 کیلومتر اشاره دارد که هنگام حفاری باید مراقب باشید.

جویندگان گنج اغلب علامت دایره را با حرف “O” اشتباه میگیرند ،

راه تشخیص این است که دایره بزرگتر از حرف “O” است حلقه های تو در تو بیش از یک معنی را نشان میدهند و به عنوان نظر تفسیر میشوند.

نشانه زن لخت از نشانه

نشانه زن لخت در گنج یابی و دفینه یابی

نشانه زن لخت در گنج یابی و دفینه یابی بیان کننده چیست

نشانه زن لخت از نشانه های نادر هست .

این نشانه به طور مخلوط نقش شده باشد ،

و یا به صورت برجسته در یک شکل گروهی  زنی به صورت لخت باشد ،

نشانه مزار ملکه و یا شاهدخت می باشد .

نشانه زن لخت در گنج یابی و دفینه یابی

برآمدگی های روی مرمر ( نشانه زن لخت ) اکثرا به همراه اشکال دیگری می باشد .

اگر ماری دور کمر یا از شانه آویزان باشد .

در این صورت هم مزار و هم گنج خیلی مهمی را اشاره می کند .

در کنار زنی که دستش مشعل می باشد نشانه دوم هم باید باشد .

این نشانه یک دهلیز، غار و یا اتاق های بزرگ می باشد .

اگر دو تا مشعل باشد به معنای دو مکان مختلف برای گنج بوده و هم به معنی پول و جواهرات در کنار هم می باشد .

اما نشانه زن مشعل دار جهت رانشان می دهد ،

نباید در همان محل دنبال گنج باشید ،

نشانه زن لخت در گنج یابی و دفینه یابی

 

درشکل نشانه زن لخت دو چیز اهمیت دارد

اول – جهت نگاه نشانه زن لخت .

دوم –  دست زن و یا دستانش .

ساختار دست زن را باید به خوبی بررسی کرد و همین کافیست .

در یک عکس گروهی ، نشانه زن عریان ، مطمئنا نشان گنج می باشد .

عناصر قابل دقت ، جهت نگاه نشانه زن و ساختار دستانش می باشد .

مزار ملکه و یا یک زن مهمی می باشد ،

آویزه هایش در اتاق دیگری ممکن است پیدا شود ،

اگر مزار باز شد و آویزه ای پیدا نشد حتما دیوارهای اتاق کنار مزار بررسی شود .

گمانه دیگر اینکه ، نشان دهنده فاحشه خانه ایی می باشد ،

که در زمانهای قدیم قهرمانان هنگام برگشت از جنگ به آنجا می رفتند .

اکثرا به پرتگاه ها نزدیک هستند .

 

 

اگر در کناره نشانه تیر باشد نشانه مهمی محصوب می شود .

اگر با دقت حکاکی شده باشد نشان مزار خانم مهمی است .

این نشانه  اگر بدون دقت و بدون طمئنینه طراحی شده باشد مزار یک کنیز می باشد .

نماد سنگ محراب در دفینه یابی و حفاری

نماد سنگ محراب در دفینه یابی و حفاری

نماد سنگ محراب در دفینه یابی

نماد سنگ محراب در دفینه یابی

محل و سنگ قبرهای محرابی شکل یکی از مهم ترین آثار و نشانه های ایران باستان به شمار می‌روند این

نشان از قدیم الایام نماد مسجد یا دستگاهی بوده است این با دستگاه بسیار بزرگی توانسته باشد این نماد

بیشتر در قبرستان ها یا گورستان های قدیمی زمان هخامنشی یافت می شده است در ادامه با ما همراه باشید

تا تفسیر نشان را به ساده ترین زبان ممکن برای شما شرح دهید

البته در نظر داشته باشید که این تفاسیر ممکن است با توجه به نوع نگرش آن متفاوت باشد

 

نماد سنگ محراب در دفینه یابی

تفسیر نشانه سنگ مهراب

محل حک و خورشید در تصویر سنگ محراب بسیار مهم است،

شما خورشید طلوع می کند شما در جهت پشت

به خورشید می ایستید و هفت قدم از سنگ محراب دور قریب به یقین،

دفینه در آن محل وجود دارد به صورت کاملا

مخفی درون خاک بدون هیچگونه هواکش،

و نشانه این نشانه به دلیل مقدس بودن ممکن است دارای سحر و جادو

یا طلسم باشد که کار را برای افراد عادی مقدار سخت تر می کند ،

و شما باید از یک باطل کننده طلسم کمک بگیریم.

رمز گشایی نشان سنگ محراب

یکی دیگر از تفاسیر این نشانه اندازه گرفتن عرض دهانی سنگ محراب می باشد ،

عرض  محراب نشانگر مسافت

فاصله دفینه از سنگ می باشد با داشتن مسافت دهانه می توانید،

فایل را به راحتی پیدا کنید فقط کافی است به اندازه

اندازه دهانه رحم چندین قدم از سنگ محراب دور شوید،

تا راحت تر بتوانید فایل را پیدا کند پس از دور شدن به دنبال حمله

عمیق بگردید در اطراف آن حفره ممکن است،

هواکشی قرار داشته باشد اگر در اطراف هواکشی وجود داشت شما

سریعاً آن هواکش را همکاری نکند به دنبال ورودی دفینه باشید.

تفسیر نشانه سنگ محراب

اگر در اطراف مهراب چشمه و رودخانه ای نیز وجود داشت،

معنی این نشان به کل تغییر خواهد کرد و شما باید فاصله،

بین رودخانه تا محراب را چندین بار مورد بررسی با یک دستگاه فلزیاب حرفه ای قرار دهید

نشانه گل و گلدان در گنج یابی و دفینه یابی

نشانه گل و گلدان در گنج یابی و دفینه یابی

نشانه گل و گلدان در گنج یابی و دفینه یابی بیان کننده چیست؟

نشانه گل و گلدان در گنج یابی  این نشانه بیان کننده این است که زیره نشانه رو بررسی کنید .

نشانه گل : اگر این نشانه تنها بود باید بگردید به دنبال اعضای دیگر گل و زیره آنها رو بررسی کنید.

نشانه گل آفتابگردان : مزار بانو با اصالت ایرانی هست .

 

در کل باید متوجه شده باشید که اشکال هرچه ظریفتر باشند مزار بانوان است ،

و هر چه خشن تر باشد اشکال به مزار آقایان دلالت دارد.

نشانه گل و گلدان در گنج یابی و دفینه یابی

اطراف نشانه یک توده کوچک جستجو شود نشانه باید روی زمین باشد.

۱۵ تا ۲۰ متر دور نشانه یک توده کوچک باید باشد خوب بررسی کنید.

 

گنج خوبی در انتظار شماست.

این نماد در گنجیابی تفاسیر زیادی دارد،

و معمولاً در فرمت علائم گل نشان دهنده دو چیز متفاوت است ،

اولی نشان میدهد که فردی که در قبر دراز کشیده یک زن است و دومی نشان میدهد که قبر یک زن بسیار ارزشمند در محوطه قبرستان وجود دارد ،

با این حال علائم گل عمدتا با توجه به محل و شکل آنها متفاوت است و معنی علائم دیزی و گل رز استفاده شده در گنج یکسان یا مشابه میباشد.

 

نشانه شکوفه ۴ برگ  بیان کننده این است که 4 مزار وجود دارد.

در دوره نشانه به خوبی بگردید باید یک اتاقک مزار یا مزاری مهمی وجود داشته باشد.

 

گمانه دیگر درباره نشانه گل و گلدان در گنج یابی : اگر روی سنگ با ظرافت حکاکی نشده باشند،

اهمیتی ندارند و گنجی در آنجا وجود ندارد ، با هدف زیبایی هستند.

 

 

زمان استفاده از این نشانه به گذشته دور بر میگردد.

این رو همیشه در نظر داشته باشید که نشانه ظریف مزار بانوان و نشانه خشن مزار آقایون رو مد نظر دارد.

تله ماسک مرگ در گنج یابی و دفینه یابی

نشانه اژدها در گنج یابی و دفینه یابی

 • نشانه اژدها در گنج یابی و دفینه یابی بیان کننده چیست

  این نشانه اژدها بیان کننده قار های و تونل های در بسته هست که در محیط پیرامونش وجود دارد

  و گاهی بیان کننده چند تونل نیز است . اینها نماد اژدها هستند.

  در موارد این چنینی که ترس و بیم دارند گنج در درون خود دارند.

   

   

  در نشانه های شبیه دایناسور، سوسمار و اژدها، گنج به احتمال بسیار زیاد زیره شانه قرار دارد.

  احتمال هم دارد در زیر گوش یا زیر گردن نیز قرار داشته باشد.

  اگر در جا هایی که به شما بیان شد شکسته شده بود ،

  شخص دیگری گنج درون او را برداشته است.

   

  نشانه اژدها در گنج یابی و دفینه یابی

  از خود نشانه اژدها در گنج یابی به عنوان نشانه گنج خیلی استفاده شده است.

  همچنین به عنوان نشان خدای تمدن های قدیمی نیز می باشد.

  در قدیم از نماد اژدها به عنوان زیبایی سقف ها و دیوار ها نیز استفاده میکردند.

  در بیشتر موارد از نشانه اژدها برای دفینه استفاده میکنند،

   

  به دلیل اینکه حیوان پر قدرتی هست و وحشتناک گنجش بزرگ است و بسیار خطرناک است.

  با توجه به تحقیق های که شده در کنار نشانه اژدها غار های دهان بسته متعددی وجود دارد.

  با توجه به خطرناک بودن و حساس بودن کار سعی کنید .

 • کاوشگران حرفه ای گنج و دفینه بسیار خوب میدانند،
 • که از شکل اژدها به عنوان نشانه دفینه به کرار استفاده شده است ،
 • و در تفسیر نماد اژدها در گنج یابی همچنین اژدها مظهر خدای تمدن های تاریخی نیز می باشد .
 • در بعضی تمدن ها از اژدها به عنوان زینت بر روی دیوار ها و غار ها نیز استفاده می کردند .
 •   راه های ارتباطی با شرکت فلزیاب امیری

  خرید گنج یاب

  خرید و فروش گنج یاب

  آدرس صفحه اینستاگرام : felezyabamiri

  آدرس کانال تلگرام : felezyabamiri

  واتس آپ : 09193229762

  تلگرام کارشناس علائم : karshenasfelezyabamiri

  شماره تماس کارشناسان فروش فلزیاب : 09196969513

  شماره تماس کارشناس آثار و علائم :09193131241